in ,

15 שוטרות רוסיות שהיו גורמות לכל גבר ישראלי לבצע פשע

אם אלו היו השוטרות בישראל, לא היה מקום בכלא לכולם.

rus

כך אנשים הגיבו כשאמרו להם שהם יפים

גור הפנדה הקטן השובב החליט לעשות מעשה קונדס למטפלים שלו וזה הדבר הכי חמוד בעולם