in ,

כשנותרה לו שנה אחת בלבד לחיות, הוא ביקש מאישתו משאלה אחת אחרונה…

ד"ר פול קלנית'י גילה שיש לו סרטן הריאות שלב 4, ונתנו לו רק שנה אחת לחיות.

אבל לפני שהוא נפטר, הוא ביקש מאישתו משאלה אחת אחרונה…

זאת הסיבה שאנו שמים את טבעת הנישואים על האצבע הרביעית

רק 2% מאוכלוסיית העולם יכולים לשמוע את הצליל המסתורי הזה ואף אחד לא מבין למה