in ,

זה מה שארס של נחש עושה לדם שלנו..OMG!

נחשים אחראים למוות של יותר מ 100,000 אנשים בעולם בכל שנה. 

החלק המפחיד הוא, שבדרך כלל אין מה לעשות נגד הכשה של רוב הנחשים בעולם. זאת נשיקה…ממ…הכשה של מוות. 

בסרטון הזה, אתם תראו בדיוק מה קורה כאשר ארס של נחש מסוג צפע הודי בא במגע עם הדם שלכם. זה פשוט מטורף. הארס שלו כל כך קטלני, שאתם תמותו לפני שתהיה לכם הזדמנות להתקשר לאמבולנס.

למזלנו בישראל אין צפעים הודיים, והכשה של צפע ארץ ישראלי היא לא קטלנית ובהחלט ניתנת לטיפול.

צפו: צילומים מטורפים לגמרי של צמחים מתפוצצים

הם מצאו מיטה באמצע הרחוב בעיר גדולה. מה שקרה אחר כך יעלה לכם חיוך גדול על הפנים