in , ,

הוא החל לצלם את בטנה ההריונית של אישתו. הוא לא ציפה שהדברים יצאו עד כדי כך משליטה!

אם ציפיתם שתינוק ישב בשקט בזמן שהוא גדל ברחם של אמא שלו, אז אתם בהחלט טועים.

הם נותנים אגרופים, הם בועטים, ויש אמהות שישבעו שהם עושים תרגילי התעמלות שם בפנים!

ויש אמא, שאם הייתה אומרת זאת, אז הטענה שלה בהחלט הייתה תקפה, ואני בטוח שהאב לעתיד בטוח שהוא עזר ליצור את נדיה קומנצ'י הבאה – אתם תדעו למה אני מתכוון אחרי שתצפו בזה.

הוא מרח בצל על היד בגלל סיבה אחת גאונית. לא ידעתי שזה עד כדי כך עוזר

החתונה הזאת צולמה, ומה שהמצלמה תעדה מבעד למראה גרמה לכולם להישאר ללא מילים