in ,

הוא המיס אלומיניום ושפך אותו לתוך אבטיח. התוצאה מדהימה!

הוא החליט להמיס אלומיניום ולשפוך אותו לתוך אבטיח.

הוא היה בטוח שהאבטיח יתפוצץ, אבל במקום משהו מדהים קרה.

צפו בסרטון.

הזוג הזה עזב את הציביליזציה ובנה אי עצמאי שצף על המים

הן יצאו לאחו בפעם הראשונה מזה חודשים. התגובות שלהן עשו לי את היום