in ,

אנשים תמיד צוחקים עליהם, אבל הם היחידים שאינם חולים בסרטן

אנחנו תמיד מחפשים אחר תרופה לסרטן. אבל משום מה אנחנו לא בודקים או מתייחסים לקהילה שאחוז חולי הסרטן בה נמוך משמעותית משאר העולם.

אבל סוף סוף, לאחר שנים רבות, נערך מחקר שבדק מדוע בני קהילת האמיש כמעט ואינם חולים במחלה הארורה. חוקרים מאוניברסיטת אוהיו היו בטוחים שהם ימצאו אחוז גדול של חולי סרטן בקרב בני האמיש, מכיוון שאין להם גישה (או רצון) לתרופות מודרניות. אך הם היו בשוק כשהם גילו שאחוז חולי הסרטן בקרב הקהילה נמוך מאוד.

החוקרים בדקו את אורח החיים שלהם, שכולל הימנעות משתיית אלכוהול ועישון. אורח החיים היה גורם חשוב מאוד. אך בנוסף הם עוסקים בעבודה פיזית יומית, הכוללת בנייה וחקלאות.

בנוסף, למזון שהם אוכלים יש תפקיד גדול, הם מגדלים את המזון שלהם והפירות והירקות הם אורגניים. בנוסף, החלב שלהם אינו מעובד.

אנשים בארצות הברית אוהבים לצחוק על בני קהילת האמיש, אך האנשים הללו מחזיקים במפתח לחיים בריאים וללא סרטן.

הוא איים והחל להתעלל בה, אבל מה שקרה אחר כך היה מזעזע הרבה יותר

זה כנראה המשחק הכי מטורף אי פעם – כדורגל, רוגבי ואגרוף בספורט אחד!